Közelgő események

Események nem találhatóak

ADÓügyek 

SZOCIÁLIS

IGAZGATÁS

EGYÉB
nyomtatvány

E-ügyintézés

kötöttség nélkül időpont foglalás vagy beadhatja nyomtatványait otthonról

Pályázataink 
összefoglaló
Közbeszerzés 
dokumentáció
Statisztikák 
jelentések

Fotógaléria

Események, rendezvények, amit szívesen visszanézünk

Pusztamérges Községi Önkormányzat az 1992. évi XXXIII. - a közalkalmazottak jogállásáról szóló - törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet az önkormányzati főzőkonyhára szakács munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Csongrád megye, 6785 Pusztamérges, Ifjúság tér 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
A szakács munkakörbe tartozó feladatok ellátása

Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
o   Szakmunkásképző intézet, szakács
o   büntetlen előélet, cselekvőképesség, magyar állampolgárság
o   3 hónapos próbaidő kikötése
o   személyes adatok kezeléséhez és tárolásához történő hozzájárulásról szóló nyilatkozat a pályázattal összefüggésben

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
o   90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előéletről,
o   nyilatkozat a pályázattal összefüggésben a személyes adatok kezeléséhez, tárolásához való hozzájárulásról,
o   önéletrajz,
o   iskolai végzettséget, képesítést tanúsító okiratok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Erdélyi-Nagy Renáta nyújt, a 0662/286-851-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
o   Postai úton, a pályázatnak a Pusztamérges Községi Önkormányzat címére történő megküldésével (6785 Pusztamérges, Móra tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: PU/1151-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: szakács, vagy
o   személyesen Dr. Papp Sándor polgármester, Csongrád megye 6785 Pusztamérges, Móra tér 2.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
o   A formai és tartalmi követelményeknek megfelelő pályázati anyagok áttekintését követően, mérlegelve azok tartalmát Pusztamérges község képviselő-testülete bírálja el.  A pályázatok elbírálását követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül értesítésre kerül a pályázó.
o   A munkáltató fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

o   helyben szokásos módon - 2019. szeptember 4.
o   www.pusztamerges.hu - 2019. május 17.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.pusztamerges.hu honlapon szerezhet.

 a pályázati kiírás pdf file-ként letölthető

Pozitív gondolat

Nyitott szemmel kell járni, és észre kell venni mindazt, ami bátoríthat. Keress olyan embereket, akik már elérték azokat a célokat, amelyeket te tűztél ki magad elé. Ha olyanokkal találkozol, akiknek ez nem sikerült, fogadd meg, hogy te jobban fogod csinálni! Képes vagy rá!.

Daryl Bernstein
író, vállalkozó

 

 

Mikor Istenre bízom a sorsom, érzem, hogy Isten nem ad föltétlen jogot ehhez. Hinnem kell benne, hogy a "madárka tolla se hull ki" az Ő akarata nélkül, de nincs jogom vaksi bizalommal mindent az Ő kezébe tenni le; Isten reám is bízta, hogy csináljam és igazítsam a sorsom. S csak ha vállalom ezt a feladatot, akkor segít.

Márai Sándor
magyar író

Achim
Student


Tisztelt Lakosság!

Az új típusú koronavírus fertőzés terjedésének a lassítása miatt elrendelt intézkedést, jó tanácsot, tájékoztatót gyűjtöttük össze ebben a bejegyzésben.
A LISTÁT FOLYAMATOSAN FRISSÍTJÜK!
Összegyűjtöttük a község közösségi oldalán is közzétett felhívásokat, hogy rendezetten, egy helyről elérhetőek legyenek. Részletes tájékoztatók és tudnivalók a Kormány által létrehozott és karbantartott

www.koronavirus.gov.hu
oldalon találhatók!

Vigyázzanak magukra és vigyázzanak egymásra is!

COVID-19 felhívások - Frissítve!

Időjárás

booked.net

Havi Mini Eseménynaptár

Látogatóink

Flag Counter

Go to top