KEDVES LÁTOGATÓNK!
Honlapunkon mindig fejlődik valami, az egyes részek feltöltése folyamatosan történik. Több funkció még csak korlátozottan használható. Azon dolgozunk, hogy tartalmas, sok információt hordozó felületet jöjjön létre. A teljes feltöltésig szíves türelmüket kérjük!

Pusztamérges Községi Önkormányzat képviselő testületének nyilvános üléseiről készített jegyzőkönyveit, azok mellékleteit, hozzá kapcsolódó előterjesztéseket, kivonatot, meghívót és a megjelentek névsorát olvashatja ezen menüpont alatt. A könnyebb kezelés és a gyorsabb hozzáférés érdekében a jegyzőkönyvek és a hozzá kapcsolódó mellékletek külön-külön nyithatók meg. A megnyitáshoz szövegszerkesztő program illetve pdf olvasó szükséges. Amennyiben nem rendelkezik a szükséges programokkal, innen tudja letölteni azokat.

 
2016. december 13-i (rendkívüli) képviselő-testületi ülés napirendje
  1.  Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program KEHOP 3.2.1. sz. "Az előkezelés, a hasznosítás és az ártalmatlanítás alrendszereinek fejlesztése a települési hulladék vonatkozásában" tárgyú felhívás megtárgyalása
    Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
  2. A Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának XVII. számú módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodásának elfogadása
    Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
  3. Megállapodás konyha működtetésére a Bedő Albert Erdészeti Szakképző Iskola és Kollégiummal
    Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
  4. Élelmezésügyi nyersanyag költség és az előállított étel értékesítési nettó árának meghatározása és a gyermekvédelmi rendelet módosítása
    Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
  5. Pusztamérges 197/1 hrsz-ú ingatlanra bejegyzett elővásárlási jog törléséhez való hozzájárulás
    Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
JEGYZŐKÖNYV

meghívó, jelenléti ív és mellékletek
 
2016. november 24-i (közmeghallgatással egybekötött) képviselő-testületi ülés napirendje 
  1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
    Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
  2. Beszámoló a Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról
    Előadó: Fődi Anita jegyző
  3. A 2017. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása
    Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
  4. A képviselő-testület 2017. évi munkatervének megalkotása
    Előadó: Erdélyi-Nagy Renáta aljegyző
  5. Egyéb előterjesztések, javaslatok
 JEGYZŐKÖNYV

meghívó, jelenléti ív és mellékletek
2016. október 18-i (rendkívüli) képviselő-testületi ülés napirendje 
  1. Befektetési ajánlat (napelempark) megtárgyalása
    Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
  2. Járda felújítási pályázatról és az önkormányzat rendezvényeiről szóló tájékoztató
    Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 JEGYZŐKÖNYV

meghívó, jelenléti ív és mellékletek
2016. szeptember 29-i (rendkívüli) képviselő-testületi ülés napirendje
  1. Települési támogatások rendszeréről és a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása
    előadó: Erdélyi-Nagy Renáta aljegyző
  2. Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
    Előadó: Erdélyi-Nagy Renáta aljegyző
  3. A szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó pályázat benyújtása és önerő biztosítása tárgyában hozott 71/2016. (IX.18.) Kt. határozat módosítása
    Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 JEGYZŐKÖNYV

meghívó, jelenléti ív és mellékletek
2016. szeptember 21-i (rendkívüli) képviselő-testületi ülés napirendje
  1. Kormányzati funkciók módosításának jóváhagyása
    Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
  2. ASP rendszerhez történő csatlakozás megvalósításához kiírt pályázat benyújtásához való hozzájárulás
    Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
JEGYZŐKÖNYV

meghívó, jelenléti ív és mellékletek
 
2016. szeptember 8-i képviselő-testületi ülés napirendje
  1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
    Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
  2. az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
    Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
  3. Bursa Hungarica Önkormányzati Felsőoktatási Ösztöndíj pályázathoz való csatlakozás
    Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
  4. Egyéb előterjesztések
 JEGYZŐKÖNYV

meghívó, jelenléti ív és mellékletek
2016. augusztus 26-i (rendkívüli) képviselő-testületi ülés napirendje
  1. A települési támogatások rendszeréről és a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása
    Előadó: Erdélyi-Nagy Renáta aljegyző
 JEGYZŐKÖNYV

meghívó, jelenléti ív és mellékletek
2016. augusztus 8-i (rendkívüli) képviselő-testületi ülés nappirendje
  1. Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
    Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 JEGYZŐKÖNYV

meghívó, jelenléti ív és mellékletek
 
2016. július 12-i (rendkívüli) képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve
  1. Pályázat benyújtása közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra
    Előadó: dr. Papp Sándor polgármester
JEGYZŐKÖNYV

meghívó, jelenléti ív és mellékletek
  
2016. június 27-i képviselő-testületi ülés napirendje
  1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
    Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
  2. Beszámoló a Szent Ágoston Katolikus Általános Iskola és a Ruzsai Hétszínvirág Óvoda Pusztamérgesi Telephelyének munkájáról
    Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
  3. Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
    Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
  4. Beszámoló a Homokháti Kistérség Többcélú társulásának működéséről, különös tekintettel a települést érintő kistérségi feladatellátásra
    Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
  5. Egyéb előterjesztések, javaslatok
JEGYZŐKÖNYV

meghívó, jelenléti ív és mellékletek
  
 2016. június 1-i (rendkívüli) képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve
  1. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás biztosításával kapcsolatos döntések
    Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
JEGYZŐKÖNYV

meghívó, jelenléti ív és mellékletek
  
 2016. május 26-i képviselő-testületi ülés napirendje
  1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
    Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
  2. Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról - a HKTT Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ Pusztamérgesi Telephelye 2015. évi beszámolójának jóváhagyása
    Előadó: Csótiné Ördögh Edit intézményvezető, Dr. Papp Sándor polgármester
  3. Tájékoztató a település egészségügyi helyzetéről
    Előadó: Dr. Bakos János háziorvos, Dr. Dancsik Zoltán fogszakorvos, Szögi Tiborné védőnő
  4. Tájékoztató a 2015. évi könyvtárellátási szolgáltatási rendszer által nyújtott szolgáltatásokról, beszámoló a közművelődési feladatok ellátásáról, a Rusztamérgesi Hírlevél kiadásának áttekintése
    Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
  5. Tanyagondnoki Szolgálat beszámolója a 2015. évről
    Előadó: Ótott-Kovács Benőné tanyagondnok
  6. Az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
    Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
  7. Éves belső ellenőri összefoglaló jelentés jóváhagyása
    Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
  8. Egyéb előterjesztések, javaslatok
 
JEGYZŐKÖNYV

meghívó, jelenléti ív és mellékletek
 
2016. május 2-i (rendkívüli) képviselő-testületi ülés napirendje
  1.  A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás biztosításával kapcsolatos döntés
    Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
JEGYZŐKÖNYV
 
2016. április 28-i képviselő-testületi ülés napirendje
  1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
    Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
  2. A Homokháti Kistérség Belső Ellenőrzési Társulásának 2015. évi működéséről szóló beszámoló
    Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
  3. Csongrád Megyei Kormányhivatal Mórahalmi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltség tájékoztatója a település foglalkoztatási helyzetéről, a közfoglalkoztatással kapcsolatos változások tapasztalatai (2015. év)
    Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester, Ivanovné Makovits Tünde kirendeltségvezető
  4. Éves közbeszerzési statisztikai összegzés jóváhagyása
    Előadó: Erdélyi-Nagy Renáta aljegyző
  5. Egyéb előterjesztések
JEGYZŐKÖNYV
 
2016. április 5-i (rendkívüli) képviselő-testületi ülés napirendje
  1. TOP 4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése tárgyú pályázattal kapcsolatos döntés
    Előadó: dr. Papp Sándor polgármester
JEGYZŐKÖNYV
 
2016. március 24-i testületi ülés napirendje
  1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
    Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
  2. Tájékoztató a település közbiztonságának helyzetéről (2015. év)
    Előadó: dr. Zélity László r. ezredes, Szegedi Rendőrkapitányság vezetője
  3. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2015. évi tevékenységéről szóló tájékoztató
    Előadó: Ördög István alezredes, kirendeltség vezető
  4. Éves összesített közbeszerzési terv megalkotása
    Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
  5. Egyéb előterjesztések
 JEGYZŐKÖNYV
2016. március 8-i (rendkívüli) testületi ülés napirendje
  1. Kormányzati funkciók módosításának jóváhagyása
    Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 JEGYZŐKÖNYV
2016. február 25-i (rendkívüli) testületi ülés napirendje
  1. Konyha 2015. évi működési bevételeinek és kiadásainak megtárgyalása
    Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 JEGYZŐKÖNYV
2016. február 4-i testületi ülés napirendje
  1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
    Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
  2. Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása
    Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
  3. Az önkormányzati saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek
    Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
  4. Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
    Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
  5. Az önkormányzat 2016. évi rendezvénytervének megalkotása
    Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
  6. Polgármester 2016. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása
    Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
  7. Egyéb előterjesztések
JEGYZŐKÖNYV
 
2016. január 20-i (rendkívüli) testületi ülés napirendje
  1.  Fogorvosi tevékenység ellátásával kapcsolatos döntések meghozatala
    Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester

 JEGYZŐKÖNYV

 

HIRDETMÉNYEK

ELKÖLTÖZIK AZ OLDAL

Tisztelt Látogatóink!

Honlapunk - mint ahogy a településünk is - a lehetőségek szerint folyamatosan épül, szépül, fejlődik. Átalakulnak köztereink, kerti bútorok, kerékpártárolók, térburkolatok készülnek, hogy otthonosabban, komfortosabban érezhessük magunkat lakókörnyezetünkben. Hasonlóan "működik a településünk honlapja, közösségi oldala is; míg utóbbiba nem sok beleszólásunk van (de a tartalomszolgáltatásban azért jeleskedhetünk) az előbbiben - itt, a települési honlapunkon csak rajtunk múlik, hogy mit és milyen módon teszünk nyilvánosan hozzáférhetővé. A megújult oldal EZEN A HELYEN érhető el.

Bővebben...:

Te többet szelektálsz, mint egy éve?

A Mórahalomért Közbiztonsági és Vagyonvédelmi Egyesület új környezetvédelemmel kapcsolatos honlapot és applikációt hozott létre, ami elérhető a  www.ehulladek.morahalom.hu oldalon.  Az oldal fő célja, felhívni a figyelmet a szelektív hulladékgyűjtés fontosságára, ehhez nyújt segítséget, számos oktató videóval, naprakész cikkekkel, plakátokkal, a témában folyamatosan frissülő tartalommal.

Te többet szelektálsz, mint egy éve? Nehéz kérdésnek tűnik elsőre, pedig az oldal segítségével könnyedén megválaszolható.

Nincs más teendőnk, mint regisztrálni és rögzíteni a kidobott hulladékunkat a nyitóoldalon található játék segítségével. Megismerhetjük a szelektíven válogatható termékek típusait, valamint pontosan követhetjük havonta hány kg hulladékunk landol a szemetesünkben. Arra is lehetőségünk nyílik, hogy éves szinten nyomon követhessük szelektálási tendenciánkat. A honlapon az animációk és játékok miatt a gyermekek számára, a részletes statisztikai adatoknak köszönhetően pedig a felnőttek számára is egyaránt hasznos funkciókat találhatunk.

Az oldal egyik kiemelkedő lehetősége abban rejlik, hogy nem csak önállóan használható, így közösségformáló hatással is bírhat. Iskolás osztályok is regisztrálhatnak és követhetik a gyűjtésüket együtt, az osztályfőnök segítségével, majd közösen megbeszélhetik hogyan lehetne javítani az elért eredményükön. A hulladékbejelentési menüpont is lehetőséget biztosít erre, ami alapján közösségi szemétgyűjtő akciók szervezhetőek.

Ami biztos, hogy a tudatosabbá válás nem egyik napról a másikra történik, hanem egy tanulási folyamat, amiben mindig van mit tanulni, mindig van hova fejlődni. A szelektív hulladékgyűjtés, mindannyiunk szívügyévé kell válnia, hiszen, kis odafigyeléssel mindenki jelentős változást tud elérni saját otthonában és környezetében.

A honlap az "e-HULLADÉK - Építsünk együtt virtuális hulladékhegyet!" című projekt támogatásával, az Agrárminisztérium Nemzeti Környezetvédelmi Program "Zöld forrás 2019" pályázati felhívás keretében valósult meg.

Egyenlő bánásmód 20/8

Az egyenlő bánásmód mindenkit megillet!

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság Csongrád megyei referense dr. Kiss Éva 2020. augusztus 25-én, kedden 10-14 óra között a makói József Attila Városi Könyvtárban (6900 Makó, Deák Ferenc u. 2.) tartja ingyenes járási félfogadását. (cikk végén a szegedi időpontok is!)

Bővebben...:

Tartalékos katonai szolgálat

6 hónapos, speciális tartalékos katonai kiképzést indít a Magyar Honvédség. Szeptemberben folytatódik a speciális tartalékos katonák fél éves kiképzési programja, most is több száz jelentkezőt várnak a megyeszékhelyek toborzóirodái és a Kormányablakok.

Bővebben...:

Óvodapedagógus Pusztamérgesre

Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde vezetője - 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 3. sz. – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Pusztamérgesre következő munkakör betöltésére:

Bővebben...:

Havi Mini Eseménynaptár

Partnerek

 

 

 

 

 

 

 

 

Go to top