RIZLING MgTsz - mindenki ezen a néven ismerte a "téeszt", ami évtizedekig meghatározó munkahelye volt a homoki embereknek. Nem csak a szőlőben találtak munkát a - zömében - tagok; a gépesített munkálatok kiterjedt karbantartói hátteret és felszerelt gépműhelyet is igényeltek, ahol szintén számos munka akadt. A hagyományos, lovas fogatos helyi fuvarozáshoz állatgondozók, a lovaskocsik javításához, karbantartásához kovácsmesterre, asztalosra is szükség volt. A '80-as években már különböző szolgáltatóipari és kereskedelmi tevékenységekkel is foglalkozott a termelőszövetkezet, de a fő profil akkor is a szőlőtermesztés és a borászat maradt. Erről a következőképpen írt a "Magyar szőlő- és borgazdaság" címet viselő, két nyelvű (magyar és német) a Borgazdasági Vállalatok Trösztje és az Állami Gazdaságok Országos Központja megbízásából a Globus Nyomdában készített kiadvány:

"RIZLING" Termelőszövetkezet
Pusztamérges

Pusztamérges az alföldi borvidéken, a Délmagyarországi Pincegazdaság területén, Szeged és Kiskunhalas között található. Már az 1920-as években híressé vált szőlészete és borászata, mivel már abban az időben nagy területen termesztettek olyan minőségi szőlőt, melynek borát a tulajdonosok külföldön is tudták értékesíteni. Ez a tény már önmagában is fémjelzi a pusztamérgesi szőlőkultúrát.
A második világháború némi visszaesést okozott, de az 1961-ben megalakult Rizling Mg Tsz a kiesést rövid idő alatt pótolta. A második öt éves terv során a már addig meglévő 250 ha mellé további 100 ha szőlőt telepített, amely nagyüzemi jellegű és gépi művelésre alkalmas. A termelőszövetkezet összes árbevételének több mint 20%-át ez a szőlő biztosítja. Ezek után érthető, hogy a tsz fő profiljává a szőlészet, borászat vált.
A tagság úgy döntött, hogy továbbra is erőteljesen fejleszti szőlőtermelését. Ennek érdekében egyszerű társulást hoztak létre a Délalföldi Pincegazdasággal és 10 éven belül további 200 ha jó bort adó szőlőt telepítenek.
A szakemberek véleménye, a különféle borversenyek, kiállítások eredményei mind azt mutatják, hogy mind külföldön, mind belföldön egyre inkább keresik a jó minőségű, könnyű italú alföldi borokat. Ez a tény természetesen további kedvező távlatokat biztosít a pusztamérgesi szövetkezet kollektívájának.

Havi Mini Eseménynaptár

Reviews on JED

JSN UniForm has been approved on Joomla Extension Directory. Let's see how Joomla community enjoy it. If you use JSN UniForm, please post a rating and a review at the Joomla! Extensions Directory

Móra Múzeum Évkönyve

A HUNGARICANA szolgáltatás elsődleges célja, hogy a nemzeti gyűjteményeinkben közös múltunkról fellelhető rengeteg kultúrkincs, történeti dokumentum mindenki számára látványosan, gyorsan és áttekinthető módon váljon hozzáférhetővé. Az 1982. évi évkönyvben Pusztamérges kialakulásáról a következők olvashatók:

 MÉRGES PUSZTA BENÉPESEDÉSE
(a Móra F. Múzeum Évkönyvéből)

 

Go to top