Pusztamérges Községi Önkormányzat képviselő testületének nyilvános üléseiről készített jegyzőkönyveit, azok mellékleteit, hozzá kapcsolódó előterjesztéseket, kivonatot, meghívót és a megjelentek névsorát (jelenléti ívét) olvashatja ezen menüpont alatt.

A könnyebb kezelés és a gyorsabb hozzáférés érdekében a jegyzőkönyvek és a hozzá kapcsolódó mellékletek külön-külön nyithatók meg. A megnyitáshoz szövegszerkesztő program illetve pdf olvasó szükséges. Amennyiben nem rendelkezik a szükséges programokkal, innen tudja letölteni azokat.

JELMAGYARÁZAT

a testületi ülés jegyzőkönyvének megtekintése / letöltése

a napirendekhez készült előterjesztések, kimutatások, tanulmányok (tárgyalási sorrendben)

a zárt ülésen hozott határozatok, értelemszerűen azok körülményei nélkül

 
2020. november 26.

(közmeghallgatás)

     
 
2020. szeptember 24.        
 
 2020. június 25.        
 
 2020. május 28.        
 
2020. április 30.        
 
2020. március 26. soros ülés       
 1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 2. Beszámoló a település közbiztonságának helyzetéről
  Előadó: Dr. Harkai István r. alezredes, rendőrségi tanácsos
 3. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2019. évi beszámolója
  Előadó: Galiba Gábor tűzoltó alezredes, tűzoltóparancsnok
 4. Éves összesített közbeszerzési terv jóváhagyása
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 5. Ruzsai Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére és üzemeltetésére vonatkozó megállapítás módosítása
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 6. Egyéb előterjesztések
  a.) vevő kijelölés
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
  b.) 2020-2024. évre vonatkozó Gazdasági Program elfogadása
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester

valamint:

 • autóbuszok a mellékutcákban (képviselői észrevétel)
 • dohányzási tilalom jelzése a buszmegállókban
 • tájékoztatás kérése a hulladékudvar bezárásáról
2020. március 10. rendkívüli ülés  
 1. Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
2020. február 27. rendkívüli ülés  
 1. Művelődési Házban lévő bérleti díjak felülvizsgálata
  előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 2. Autokláv fogorvosi eszköz beszerzéséről döntés
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 3. Használatba adási szerződés elfogadása
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
2020. február 13. soros ülés      
 1. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 2. Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 3. Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 4. Az önkormányzati saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő kötelezettségek
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 5. Helyi civil szervezetek 2019. évi támogatásának elszámolása, 2020. évi működési célú támogatás iránti kérelmek elbírálása
  Elóadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 6. Az önkormányzat 2020. évi közművelődési és könyvtári munka- és rendezvénytervének megalkotása
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 7. Polgármester 2020. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester
 8. Egyéb előterjesztések, úgy mint:

a.) Közös önkormányzati hivatal létrehozására és fenntartására megkötött megállapodás 4. számú módosítása
Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester

b.) Fogorvosi alapellátási tevékenység ellátására kötött feladat ellátási szerződés 3. számú módosítása
Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester

c.) A képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18./2019. (XI.29.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Erdélyi-Nagy Renáta aljegyző

d.) Homokháti Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodás módosítása
Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester

e.) Mini bölcsőde pályázat előkészítése
Előadó: dr. Papp Sándor polgármester

valamint:

 • az óvoda egyházhoz való átadásának ügyében kért tájékoztatás
 • a tűzoltó egyesület 90. éves fennállása és éves közgyűlése
 • kültéri sporteszközök iránt mutatkozó igény és pályázat
 • belterületen szabadon kóborló kutyák problémaköre
2020. január 29. rendkívüli ülés  
 1. Rendezvényi támogatások iránti kérelmek elbírálása
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester

 2. Művelődési Házban tartandó rendezvények ügyében egyeztetések
  Előadó: Dr. Papp Sándor polgármester